Demo

Demo verzije naših programa

Srbija

1. Kompjuterski ispunjivi obrasci i ugovori - DOWNLOAD

2. Mišljenja ministarstva finansija o zakonu o pdv-u - DOWNLOAD

3. Sve o zakonodavstvu na jednom mestu - DOWNLOAD

4. Priručnik za primenu zakona o pdv-u - DOWNLOAD

5. Sve za pravna lica na jednom mestu - DOWNLOAD

6. Primenjiva resenja u radnom odnosu - DOWNLOAD

7. Postupci pred APR-om - DOWNLOAD

8. Prirucnik za primenu dvojnog knjigovodstva - DOWNLOAD

9. Poreski konsalting - DOWNLOAD

 

Crna Gora

1. Sve o zakonodavstvu na jednom mestu - DOWNLOAD

2. Kompjuterski ispunjivi obrasci - DOWNLOAD

3. Prirucnik za primenu dvojnog knjigovodstva - DOWNLOAD

4. Poreska praksa Crne Gore - DOWNLOAD

5. Centralni registar, centralna banka i registar zaloga - DOWNLOAD

 

Republika Srpska

1. Sve o zakonodavstvu na jednom mestu - DOWNLOAD

2. Kompjuterski ispunjivi obrasci - DOWNLOAD

3. Prirucnik za primenu dvojnog knjigovodstva - DOWNLOAD

 

ON-line aplikacije

Prijavi se