Vesti

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

ZAKON O DJEÄŒJOJ ZAŠTITI

ZAKON O DOPRINOSIMA

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ZADUŽIVANJU, DUGU I GARANCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2018. GODINU

ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O FONDU SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEÄŒENJE OBOLJENJA, STANJA I POVREDA DJECE U INOSTRANSTVU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKONOMSKO-SOCIJALNOM SAVJETU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIÄŒNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA

ZAKON O ZASTITI STANOVNISTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO - MEDICINSKIM PROIZVODIMA

ZAKON O VETERINARSTVU U REPUBLICI SRPSKOJ

ZAKON O INTERVENTNIM NABAVKAMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

ZAKON O VJESTACIMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIM

KRIVIÄŒNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O NACIONALNOM PARKU "DRINA"

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O PORESKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O ZASTUPANJU U OSIGURANJU I POSREDOVANJU U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPASAVANJU U VANREDNIM SITUACIJAMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA

ZAKON O OPŠTOJ BEZBJEDNOSTI PROIZVODA U REPUBLICI SRPSKOJ

ZAKON O TURIZMU

ZAKON O UGOSTITELJSTVU

ZAKON O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU

ZAKON O HRANI

ZAKON O ŽELJEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJSKOJ DJE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTILATNOSTITI POTROŠAÄŒA

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI

ZAKON O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POSEBNOM DOPRINOSU ZA SOLIDARNOST

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o jedinstvenom registru finansijskih izvjestaja

Zakon o racunovodstvu i reviziji

Zakono izmjenamai dopunama zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvjestaja

Правилником о условима и начину овлашћеног приступања и коришћења извјештаја и докумената из регистра финансијских извјештаја

  • 1

ON-line aplikacije

Prijavi se